Arabisch 2.2
De cursus Modern Standaard Arabisch 6 is bedoeld voor cursisten van wie de kennis van het Arabisch half gevorderd is. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen aan bod, maar de nadruk ligt op mondelinge communicatie.
Campus Hasselt
op dinsdag (18u15 - 21u30)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€5,00
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Wat leer je?
  • Helder communiceren over allerlei onderwerpen zoals, het nieuws en de media, gezondheid en geluk, het klimaat, het beroepsleven, …. Dit doe je aan de hand van diverse werkvormen: een debat, een interview, een rollenspellen, groepswerk, ….

  • Je verfijnt en oefent ook je luister-, spreek- en leesvaardigheid.

  • Aan de hand van artikels en beeldmateriaal becommentariëren we nieuwsfeiten uit de Arabische wereld; bespreken we interessante culturele en actuele maatschappelijke feiten uit Arabische landen.

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Arabisch 2.1 behaald (= Threshold 1) of heb je een niveautest afgelegd.
Extra informatie
Het lesmateriaal is inbegrepen in de cursusprijs.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Arabisch 2.2 (= Threshold 2 of niveau B1 van het Europees referentiekader).