Engels 2.1
In deze module kan je de basis waarover je momenteel al beschikt, verder inoefenen en uitbouwen. De grammatica van de voorbije modules wordt op een communicatieve manier herhaald en verder uitgediept. Ook de woordenschat wordt uitgebreid aan de hand van spreek-, lees-, luister- en schrijfoefeningen. Op deze manier komen alle vaardigheden aan bod en leer je jezelf spontaan en zelfzeker in het Engels uitdrukken.
Online
op woensdag (online les van 19u00 - 21u30 + 1u zelfstandig werk)
start op 
wekelijks
korte cursus van 70 lestijden
bedrag inschrijving
€113,50
handboek
€44,50
Campus Hasselt
op maandag (18u15 - 21u30)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€44,50
op dinsdag en donderdag (13u00 - 16u15)
start op 
twee keer per week
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€44,50
Wat leer je?
  • Een mening vragen of delen, een verzoek of probleem formuleren, je verontschuldigen of iemand bedanken, een instructie geven,…

  • Spreken over contacten op het werk of via sociale media, e-mails schrijven, problemen oplossen bij het reizen, je hulp aanbieden op de werkvloer of daarbuiten

  • Gebeurtenissen beschrijven uit het verleden en praten over toekomstplannen

  • Vervolg basisgrammatica (verdere inoefening van de tijden, modale werkwoorden,...)

  • Uitbreiding woordenschat (algemeen en werkgerelateerd)

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Engels 1.2 behaald (= Waystage) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Engels 2.1 (= Threshold 1 of niveau B1 van het Europees referentiekader).