Engels kortverhalen lezen
Misschien is deze cursus voor jou een eerste kennismaking met Engelse literaire teksten of misschien ben je al een enthousiaste lezer. Het kortverhaal is hoe dan ook het perfecte literaire genre om stap voor stap je opgedane kennis van het Engels te gebruiken en te verfijnen. Je bespreekt hoe je een literaire tekst beleeft en interpreteert. Je krijgt ook meer inzicht in wat een goede literaire tekst is. Daarnaast werken we aan de verfijning van je Engelse lees- en spreekvaardigheid.
Online
op maandag (online les van 19u00 - 21u + zelfstandige taaltaken)
start op 
wekelijks
open module van 20 lestijden
bedrag inschrijving
€30,00
Wat leer je?
  • We lezen een tiental recente Engelse, Amerikaanse, Ierse kortverhalen. In deze selectie is rekening gehouden met het vereiste taalniveau. Je leert op dit niveau om vertrekkend van de betekenis nu ook opmerkzaam te zijn voor de vorm van de Engelse taal.

  • Je leest de verhalen voor je naar de ZOOM-les komt. Je bereidt vooraf - op ons online leerplatform Flexschool - begeleidende vragen en opdrachten voor waarover we in de les kunnen spreken en discussiëren.

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Engels 2.4 behaald (= Threshold 4) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat 'Open module'.