Wat?

 • dit zijn korte cursussen van 20 of 40 of 60 lestijden
 • deze cursussen hebben een aparte inhoud
 • ze worden enkele keren aangeboden in 2017-2018
 • de inhoud wordt in de loop van het schooljaar 2017-2018 verteld

Voor wie?

 • je kent al een beetje Nederlands
 • je wil bij je gewone cursus Nederlands, meer Nederlands leren rond een bepaald onderwerp
 • je hebt tijd in de namiddag

Wat leer je in deze cursus?

 • je leert of spreken, lezen, schrijven of luisteren op een bepaalde manier of over een bepaald onderwerp
 • je leert “speciale” woorden of zinnen gebruiken voor “speciale” situaties
 • je lesgever helpt je hierbij

Wat na deze cursus?

 • je ontvangt een attest van “specialisatie” in een aparte inhoud
 • je doet gewoon verder met de gewone cursussen
 • je hebt iets extra geleerd dat je graag doet, of belangrijk vindt, of nodig hebt, of goed zult kunnen gebruiken in je leven