Grieks 2.2
Een conversatie voeren of een brief schrijven in het Grieks over verschillende hedendaagse thema’s gaat nu vlotter. Gedurende deze module zal je je steeds meer in het Grieks uitdrukken (mondeling en schriftelijk) voor zowel eenvoudige als wat ingewikkeldere thema’s.
Deze module wordt momenteel niet georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om deze module te volgen? Neem dan contact met ons op via info@modernetalen.be
Wat leer je?
  • Een klacht formuleren

  • Naar een oplossing vragen

  • Je mening geven over onderwerpen zoals openbaar vervoer, gezondheidszorg,…

  • Griekse cultuur en gewoontes

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, groepswerkjes, schrijfoefeningen, leesoefeningen, luisteroefeningen, spelletjes,…

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Grieks 2.1 behaald (= Threshold 1) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Grieks 2.2 (= Threshold 2 of niveau B1 van het Europees referentiekader).