Italiaans conversatie
In de conversatieklassen Actua, Cultuur & Maatschappij staat SPREKEN centraal.
Campus Hasselt
op maandag (18u15 - 21u30)
start op 
wekelijks
open module van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€5,00
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
op woensdag (18u15 - 21u30)
start op 
wekelijks
open module van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€5,00
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Campus Maasmechelen
op maandag (19u00-22u00)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
op dinsdag (19u00-22u00)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Campus Voeren
op dinsdag (18u45-21u45)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
op donderdag (18u45-21u45)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,5
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Wat leer je?
  • Aan de hand van korte artikels en beeld- of luistermateriaal becommentariëren we nieuwsfeiten uit Italië; onderzoeken we interessante culturele en historische wetenswaardigheden uit 'il Bel Paese'  en houden we actuele maatschappelijke trends tegen het licht.  We nodigen graag gastsprekers uit die met hun persoonlijk kijk en kennis een verrijking van de les kunnen bieden.

  • Wekelijks zetten we andere werkvormen in: een debat, een interview, een panelgesprek, groepswerk, … Al pratend en luisterend, verwerf je zo een nog rijkere woordenschat en maak je je specifieke taalstructuren eigen. Occasioneel en volgens de behoeften van elke klasgroep, kunnen bepaalde grammaticale vraagstukken worden opgefrist.

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Italiaans 4.1 behaald (= Effectiveness mondeling) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat 'Open module'.