Duits 2.4
In deze module staat het spreken centraal: aan de hand van TV-fragmenten en de actualiteit verfijnen we verder onze kennis van het Duits.
Deze module wordt momenteel niet georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om deze module te volgen? Neem dan contact met ons op via info@modernetalen.be
Wat leer je?
  • Uitbreiding van de woordenschat (met o.a. typische zegswijzen)

  • Actualiteit bespreken: kijken/ luisteren naar TV-fragmenten (radiofragmenten) en vervolgens samenvatten, discussiëren, debatteren, vragen beantwoorden, je mening (standpunt) verwoorden,…

  • Een korte tekst schrijven (bv. een samenvatting)

  • Een tekst lezen en hierover discussiëren, je mening uiten,…

  • Herhaling van grammatica

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, leesoefeningen, schrijfoefeningen, luisteroefeningen, liedjes, video's, kruiswoordraadsels,…

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Duits 2.3 behaald (= Threshold 3) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Duits 2.4 (= Threshold 4 of niveau B1 van het Europees referentiekader).
Je behaalt ook het certificaat Duits richtgraad 2.