Engels 2.1
In deze module kan je de basis waarover je momenteel al beschikt, verder inoefenen en uitbouwen. De grammatica van de voorbije modules wordt op een communicatieve manier herhaald en verder uitgediept. Ook de woordenschat wordt uitgebreid aan de hand van spreek-, lees-, luister- en schrijfoefeningen. Op deze manier komen alle vaardigheden aan bod en leer je jezelf spontaan en zelfzeker in het Engels uitdrukken.
Campus Hasselt
op donderdag (18u15 - 21u30)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€40,50
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Campus Maasmechelen
op maandag (19u00-22u00)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,5
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Campus Voeren
op maandag (18u45-21u45)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Wat leer je?
  • Een mening vragen of delen, een verzoek of probleem formuleren, je verontschuldigen of iemand bedanken, een instructie geven,…

  • Spreken over contacten op het werk of via sociale media, e-mails schrijven, problemen oplossen bij het reizen, je hulp aanbieden op de werkvloer of daarbuiten

  • Gebeurtenissen beschrijven uit het verleden en praten over toekomstplannen

  • Vervolg basisgrammatica (verdere inoefening van de tijden, modale werkwoorden,...)

  • Uitbreiding woordenschat (algemeen en werkgerelateerd)

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Engels 1.2 behaald (= Waystage) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Engels 2.1 (= Threshold 1 of niveau B1 van het Europees referentiekader).