• In geval van brand of overmacht gelieve u in groep te begeven naar de verzamelplaats aan de grote ring voor het gebouw van de Middenschool
  • Volg hierbij de groene route
  • Blijf nooit op het asfalt van de inrit staan, je hindert zo mogelijk de hulpdiensten.
  • PARKEER NOOIT OP EEN BRANDWEG!!!

Evacuatieschema