Opleidingscheques

 • 50% korting met opleidingscheques voor midden-en laaggeschoolde werknemers en voor hooggeschoolde werknemers in een loopbaangerichte opleiding

KMO portefeuille

 • Bij Moderne Talen kan je opleidingen betalen door middel van de kmo-portefeuille voor het inschrijvingsgeld en cursusmateriaal.
  • Kmo-portefeuille voor ondernemers is een maatregel waardoor ondernemers (kmo’s en vrije beroepen die in Vlaanderen gevestigd zijn) financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.
  • Alle nuttige info kan je terugvinden op www.kmo-portefeuille.be.

Volledige vrijstelling (attest)

 • volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld (met attest) voor cursisten die:
  • asielzoeker zijn met materiële hulp
  • een leefloon ontvangen
  • ten laste van deze 2 categorieën zijn
  • een Traject naar werk VDAB-opleiding volgen
  • volledige vrijstelling met attest erkend traject naar werk
  • verplicht ingeschreven werkzoekend zijn en nog geen recht op wachtuitkering

Gedeeltelijke vrijstelling (attest)

 • gedeeltelijke vrijstelling (€ 0,30) van inschrijvingsgeld (met attest) voor cursisten die:
  • een inkomen hebben uit een inschakelings- of werkloosheidsuitkering
  • ten laste zijn van deze categorie
  • 66% arbeidsongeschikt zijn (cursus van 120 uur x €0,30 = 36 euro).
  • Vrijstelling door stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag /SWT (brugpensioen)
  •  gedeeltelijke vrijstelling met attest SWT van RVA of vakbond