Inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

In de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) betaal je voor de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) een verminderd inschrijvingstarief van 0,60 euro per lestijd.

80 lestijden    Volledig inschrijvingsgeld = € 48 (exclusief lesmateriaal)

120 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = € 72 (exclusief lesmateriaal)

20 lestijden (open module) Volledig inschrijvingsgeld = € 12

40 lestijden (open module) Volledig inschrijvingsgeld = € 24

60 lestijden (open module) Volledig inschrijvingsgeld = € 36

Opgelet!

Indien je je binnen een periode van 6 schooljaren een vierde keer wenst in te schrijven voor eenzelfde module verhoogt het inschrijvingsgeld.

Bereken het inschrijvingsgeld door het aantal lestijden te vermenigvuldigen:

  • Met 3 euro als je geen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet
  • Met 1,5 euro als je een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet
    Het hogere inschrijvingstarief geldt niet voor een inschrijving in een open module.

Het hogere inschrijvingstarief geldt niet voor een inschrijving in een open module.