Sommige cursisten worden volledig of gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:
Wie krijgt vrijstelling?

 Inschrijvingsgeld gratis (= volledige vrijstelling)
Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • asielzoekers die materiële hulp genieten;
 • gedetineerden;
 • cursisten die verblijven in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW);
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • cursisten die deeltijds secundair beroepsonderwijs volgen in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs;
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
 • minderjarigen die leven in beschermd wonen.

Verminderd inschrijvingsgeld (= gedeeltelijke vrijstelling)

Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd.

80 lestijden    Verminderd inschrijvinggsgeld = € 24
120 lestijden Verminderd inschrijvinggsgeld = € 36
20 lestijden (open module) Verminderd inschrijvingsgeld = € 6
40 lestijden (open module) Verminderd inschrijvingsfgeld = € 12
60 lestijden (open module) Verminderd inschrijvingsgeld = € 18

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk;
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap blijkt;

Opgelet! De vrijstellingen voor mindervalide cursisten worden maar verleend tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (65jaar)

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Bij jouw inschrijving kan het centrum via tariefsuggestie controleren of je in aanmerking komt voor een vrijstelling of een verminderd inschrijvingstarief. Voor sommige vrijstellingen moet je het attest nog meenemen naar je inschrijving.

Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs