Leer in Limburg
Nederlands voor het hoger onderwijs
Bereid je extra voor op studies in het hoger onderwijs!

Nederlands voor het hoger onderwijs

Voor wie?

 • je wil gaan studeren in het hoger onderwijs
 • je bent anderstalig en hebt nood aan extra taallessen voor een studie aan een hogeschool of universiteit
 • je spreekt al goed Nederlands en je hebt een certificaat van 3.2 behaald
 • je bent gemotiveerd om actief deel te nemen aan de lessen van deze korte en intensieve cursus.

Wat?

 • je leert moeilijke teksten lezen en begrijpen
 • je leert nieuwe woorden (academisch taalgebruik) gebruiken
 • je leert de kern uit een tekst halen
 • je werkt aan je kennis van grammatica en spelling
 • je leert noteren en lange teksten schrijven
 • je leert boeken en tijdschriften consulteren in de bibliotheek
 • je leert studeren en je voorbereiden om goede examens te maken
 • je krijgt workshops van docenten en profs uit het hoger onderwijs
 • je zet, tijdens deze workshops, de theorie uit de lessen om in de praktijk.

Instapvoorwaarde?

 • je hebt bij voorkeur de module 3.2 behaald, de minimumvoorwaarde om in te schrijven is threshold 3 en 4 mondeling en schriftelijk.

Praktische info:

 • de lessenreeks van deze open module verloopt in contactonderwijs
 • in 12 lesdagen verwerk je veel informatie, je aanwezigheid in de lessen is belangrijk
 • de cursus start op 1 september en eindigt op 14 september
 • je ontvangt, als je slaagt, een deelcertificaat: open module NT2 richtgraad 3.

Wanneer?

 • van maandag tot zaterdag van 09.00u -15.00u.

Kostprijs:

 • €48 + lesmateriaal.

Vrijstellingen:

 • Info over vrijstellingen van het inschrijvingsgeld vind je hier.

 

In de module ‘Nederlands voor het hoger onderwijs’ leerden we wetenschappelijk schrijven, complexe zinnen maken en aantekeningen maken in hoorcolleges: allemaal zaken die ik nu in de praktijk toepas in mijn rechtenstudies aan de UHasselt.” 

> Ontdek hoe Yesha zich voorbereidde op een studie in het hoger onderwijs