Portugees 2.2
Heb je reeds een basiskennis van het Portugees ? Dan gaan we in deze module aan de slag met de reeds vergaarde kennis en diepen we deze verder uit.
Campus Hasselt
op donderdag (18u15 - 21u30)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€23,00
Wat leer je?
  • Intensieve herhaling van reeds geleerde tijden

  • Nieuwe werkwoordstijden

  • Spreken over actualiteit, ervaringen, …

  • Mails schrijven naar officiële instanties

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, groepswerkjes, leesoefeningen, schrijfoefeningen, luisteroefeningen,…

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Portugees 2.1 behaald (= Threshold 1) of heb je een niveautest afgelegd.
Extra informatie
Voor deze cursus maken we gebruik van het handboek Português em Foco 2
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Portugees 2.2 (= Threshold 2 of niveau B1 van het Europees referentiekader).