Spaans 4.1
In deze conversatiemodule ligt de focus op spreken: aan de hand van dialogen, rollenspelen en oefeningen in groep breiden we je spreekvaardigheden in het Spaans uit.
Campus Hasselt
op maandag (13u00 - 16u15)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€5,00
op dinsdag (18u15 - 21u50)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€5,00
Campus Maasmechelen
op woensdag (09u00 - 12u00)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
Wat leer je?
  • Aan de hand van korte artikels en videomateriaal, becommentariëren we actuele nieuwsfeiten en interessante culturele, politieke, economische, historische wetenswaardigheden uit Spanje en Latijns-Amerika

  • Wekelijks komt een ander thema aan bod en zetten we andere werkvormen in: een debat, een interview, een panelgesprek, groepswerk,...

  • Al pratend en luisterend, verwerf je zo een nog rijkere woordenschat en maak je je specifieke taalstructuren eigen

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Spaans 3.1 behaald (= Vantage mondeling) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Spaans 4.1 (= Effectiveness mondeling of niveau C1 van het Europees referentiekader).