Spaans grammatica
Boost je Spaanse grammatica! Volg je al een cursus Spaans (vanaf 3.1) maar wil je je grammaticakennis wat opfrissen? Dan is de 100% online cursus Spaans grammatica zeker iets voor jou.
Online
100% online (zelfstandig werk)
start op 
op eigen tempo
open module van 40 lestijden
bedrag inschrijving
€60,00
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Wat leer je?
  • Je herhaalt de belangrijkste regels van de Spaanse grammatica van 1.1 (A1) tot 2.4 (B2) op jouw tempo, dus van makkelijk naar moeilijker. Je kiest zelf wanneer en waar je de cursus studeert.

  • Aan de hand van video’s, presentaties en online oefeningen - waarbij je meteen na je antwoord de oplossing te zien - studeer je de grammatica waar nogal wat studenten vaak problemen mee hebben.

  • Aan het einde van elk niveau kan je je eigen kennis testen met een online test.

  • Deze cursus is volledig online, dus een basiskennis van computer is vereist.

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Spaans 2.4 behaald (= Threshold 4) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat 'Open module'.