Spaans online leesclub
De online leesclub is een buitenbeentje in ons ‘gewone’ aanbod. Deze tweewekelijkse afstandsmodule is een heuse boekenclub! Wie van literatuur houdt en een degelijke kennis van het Spaans bezit, zit hier op zijn plaats.
Online
op donderdag (online les van 18u15 - 21u30)
start op 
om de week
open module van 60 lestijden
bedrag inschrijving
€90,00
Wat leer je?
  • Tijdens deze Open Module lezen we uit het oeuvre van Spaanstalige auteurs. Vóór elke les wordt gevraagd enkele hoofdstukken van een boek te lezen. Tijdens onze tweewekelijkse momenten wisselen we impressies uit over de gelezen hoofdstukken, focussen we op de auteur van het werk, de thematiek, de stijl, het verhaalperspectief, enz. En audio- of filmfragmenten die aansluiten bij de thematiek van het boek bieden ons een nieuwe insteek tot reflectie.

  • Het spreekt voor zich dat je in deze module een schat aan nieuwe woordenschat verwerft en je mening heel genuanceerd leert uitdrukken aan de hand van interessante, mooie of ontroerende passages.

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Spaans 2.4 behaald (= Threshold 4) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat 'Open module'.