Russisch 2.2
Отлично сделано (at-lie-tsjne sdje-la-ne!, Goed gedaan!)! We bouwen verder op waarmee we in de vorige module zijn gestart: Давайте продолжим! (Da-vaj-tje pra-dol-zjiem!, Laten we verdergaan!)
Deze module wordt momenteel niet georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om deze module te volgen? Neem dan contact met ons op via info@modernetalen.be
Wat leer je?
  • Jezelf uitdrukken in complexere zinnen en met een gevarieerde woordenschat

  • Je mening en standpunten verwoorden en argumenteren over allerlei thema’s (dromen, plannen, ideeën,…) en spreken over hypothetische situaties

  • Diepere kennis van de naamvallen en het gebruik van de werkwoorden, variatie in signaalwoorden

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Russisch 2.1 behaald (= Treshold 1) of heb je een niveautest afgelegd.
Extra informatie
We gaan verder met het handboek en werkboek ‘Паспорт в Россию 2’ (pas-pert v Ra-sie-joe 2, Paspoort voor Rusland 2), aangevuld met extra materiaal
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Russisch 2.2 (= Threshold 2 of niveau B1 van het Europees referentiekader).