Spaans literatuurclub
Deze tweewekelijkse literatuurclub is ondertussen een ‘klassieker’ geworden in ons aanbod Spaans en kan rekenen op de belangstelling van zowel heuse bibliofielen als cursisten die hun eerste stapjes zetten in de Spaanstalige literatuur.
Campus Hasselt
op donderdag (13u00 - 16u15)
start op 
om de week
open module van 60 lestijden
bedrag inschrijving
€92,50
handboek
€0,00
Voor deze cursus kan je je niet meer inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is voorbij.
Wat leer je?
  • Tijdens het schooljaar lezen we een 5-tal romans van Spaanse of Latijns-Amerikaanse auteurs. De titels worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. Vóór elke les wordt gevraagd enkele hoofdstukken van een boek te lezen. Tijdens de les wisselen we impressies uit over de gelezen hoofdstukken, focussen we op de auteur van het werk, de thematiek, de stijl, het verhaalperspectief, enz. We gaan met elkaar in gesprek over interessante passages. Na elk boek maken we tijd voor een aantal schrijftaken: zo leer je om dat wat gelezen en besproken werd, ook in een schriftelijke vorm te gieten.

  • Het spreekt voor zich dat je in deze module een schat aan nieuwe woordenschat verwerft en je mening heel genuanceerd leert uitdrukken aan de hand van interessante, mooie of ontroerende passages.

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Spaans 2.4 behaald (= Threshold 4), liefst ook aangevuld met enkele jaren conversatie of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat 'Open module'.